Tietosuojaseloste

Brand Staff Oy / Event Stars

Sisällysluettelo

 1. Yleistä
 2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 3. Mitä tietoja kerätään
 4. Mihin tietojani käytetään
 5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään
 6. Kuka tietoja käsittelee
 7. Tietojen säilyttäminen
 8. Asiakkaan ja työntekijän oikeudet
 9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa
 10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

 1. Yleistä

Brand Staff Oy arvostaa asiakkaidensa ja työntekijöidensä yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Brand Staff Oy:n palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Yhteystietomme löydät osoitteesta https:// https://www.eventstars.fi/yhteystiedot/.

 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Brand Staff Oy

Y-tunnus: 3152767-3

Postiosoite: Capellanranta 3 F 7, 00580 HELSINKI

Maa: Suomi

 

 1. Mitä tietoja kerätään
 • Asiakkaamme tai työntekijämme itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi, syntymäaika ja syntymäpaikka
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä postiosoite
  • Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot
  • Tiedot lähiomaisesta hätätilanteita varten
  • Terveystiedot, kuten fyysiset ominaisuudet jotka vaikuttavat toimitettavaan palveluun
 • Eri palveluiden käytöstä ja käyttöä varten kerätyt tiedot
  • Työntekijöiden käyttäjätunnisteet, kuten Staranet ja Stara App
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Palautteet ja arviot käytetyistä palveluista

Lisäksi pyydämme asiakkaalta tai työntekijältä erikseen luvan suoramarkkinointiin.

Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Brand Staff Oy:n kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Palveluiden käytöstä kerättävää tietoa on osittain mahdollista rajoittaa käytettävien ohjelmistojen kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme tai yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai muista saatavilla olevista julkisista lähteistä.

 

 1. Mihin tietojani käytetään

Henkilötietoja käytetään

 • Mahdollistamaan sekä yksityis-, että yritysasiakkaille ja työntekijöille toimiva henkilökohtainen asiakaspalvelu
 • Yksityis- sekä yritysasiakkaiden asiakkuuksien ylläpitämiseen
 • Brand Staff Oy:n palveluiden markkinointiin ja myyntiin
 • Brand Staff Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Laskutukseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Brand Staff Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

 1. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Brand Staff Oy säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet ovat suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan, henkilötietoja sisältävät järjestelmät ovat suojattu pääsynhallinnalla. Manuaaliset arkistot sijaitsevat yhtiön lukituissa toimitiloissa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

 1. Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain Brand Staff Oy:n omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

 1. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Brand Staff Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

 

 1. Asiakkaan tai työntekijän oikeudet

Asiakkaalla tai työntekijällä on oikeus:

 • Saada jäljennös henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Lisäksi saatamme tarvita henkilön tunnistamiseen myös muita todistuksia, kuten henkilökorttia. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

 

 1. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

Voit pyytää Brand Staff Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https:// https://www.eventstars.fi/yhteystiedot/.

 

 1. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta tai työntekijää, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Laskutustiedot taloushallintoa varten
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa (esimerkiksi Visa, Mastercard)
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Palvelun tuottajalle sen ollessa joku muu, kuten joku yhteistyökumppaneistamme

Brand Staff Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.